PRIVACY POLICY

De Karaoke Caravan is een merk van CircleCity. CircleCity verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Privacy Wetgeving
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze privacywet, die in de hele Europese Unie geldt, bepaalt onder meer hoe persoonsgegevens bewaard en beschermd moeten worden. De regels kunnen er hier op nageslagen worden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: CircleCity, Bulgerstein 46, 1082 NK Amsterdam, KvK nummer 68683936. Bij CircleCity is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Op grond van artikel 37 van de AVG voldoet onze organisatie niet aan een van de drie situaties waarin het aanwijzen van een FG verplicht is. Die situaties zijn als volgt:
• De organisatie is een overheidsinstantie of publieke organisatie;
• De organisatie die vanuit kernactiviteiten op grote schaal individuen volgt, zoals bijvoorbeeld profileren van mensen, cameratoezicht en monitoring gezondheid via wearables;
• De organisatie die vanuit kernactiviteit op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijk verleden.

Als je vragen hebt over dit Privacy-beleid, dan kun je die mailen naar info@dekaraokecaravan.nl.

Van wie verwerkt CircleCity persoonsgegevens?

  • Medewerkers en overige betaalde krachten.
  • Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in CircleCity activiteiten, initiatieven en merken en die een contactformulier of inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief hebben ingevuld.
  • Klanten. Dit zijn mensen die een directe aankoop doen op websites beheerd bij CircleCity. Deze gegevens worden gebruikt om bestellingen te versturen, informatie over de aankoop te verschaffen en feedback te vragen
  • Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij bedrijven en leveranciers werken.

En met welk doel?
We slaan persoonsgegevens voornamelijk op om de organisatie van de verschillende CircleCity activiteiten zoals verhuur mogelijk te maken. Zonder communicatie met klanten, bedrijven, leveranciers en andere belanghebbenden zou CircleCity haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over CircleCity gerelateerde zaken.

Daarnaast gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor onze (online) campagnes en zichtbaarheid op de kaartfunctionaliteit, om het bereik van CircleCity en haar merken te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Wil je hiervoor niet benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan de betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?
Medewerkers en Vrijwilligers van CircleCity. In sommige gevallen kunnen externe inhuurkrachten een deel van de infromatie inzien die zij nodig hebben voor succesvolle uitvoer van de gevraagde activiteiten. Denk hieraan adressen voor het leveren van gehuurd materiaal.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?
Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld met partijen die niet bijdragen aan de realisatie van de activiteiten van CircleCity en waar CircleCity geen schriftelijke overeengekomen relatie mee heeft. Deze partijen verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van CircleCity. Met deze zogenaamde verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin we de verwerker verplichten om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacybeleid na te leven. Via info@dekaraokecaravan.nl kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Kan ik controleren welke informatie CircleCity over mij bewaart?
Ja, dat kan. Als je wil wilt weten welke informatie CircleCity over jou bewaart, kan kun je contact met ons opnemen via info@dekaraokecaravan.nl en zullen we je verzoek binnen vier weken afhandelen.

Kan ik informatie laten aanpassen of laten verwijderen?
Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wilt dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@dekaraokecaravan.nl. In sommige gevallen is CircleCity bij wet verplicht bepaalde gegevens van je te bewaren; die kunnen we dus niet eerder verwijderen dan de wettelijke termijnen. In ieder geval geven we je binnen vier weken een reactie op je verzoek.

Kan ik me uitschrijven?
Ja, dat kan. Deelnemers, klanten en overige belangstellenden kunnen zich te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Ze kunnen dit ook doen door een mail te sturen naar info@dekaraokecaravan.nl.

Wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Vragen of klachten over ons privacy beleid en de uitvoering ervan kunnen worden gesteld via info@dekaraokecaravan.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de bevoegde rechter.

Cookies
CircleCity is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over coockiegebruik. CircleCity maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

Wijzigingen privacy beleid
CircleCity behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document en altijd op onze website publiceren.

5 Juni 2023